Direct aanmelden

Groepstrainingen
Individuele begeleiding
Workshops

KINDERCOACHING

Voordat je kind vastloopt; thuis, op school, waar dan ook...

Bij kindercoaching staat de vraag of wens van jouw kind centraal. We bepalen samen wat het doel wordt en stellen vast welke antwoorden en oplossingen jouw kind al kent.

Daarna wordt jouw kind bij ons uitgenodigd om intuïtief te bewegen en te reageren met behulp van creatieve spel- en bewegingsoefeningen die aansluiten op zijn of haar interesse en belevingswereld. Zo worden altijd aanwezige talenten (her)ontdekt, die we een tastbare vorm geven zodat ze als praktische vaardigheden kunnen worden gebruikt.

Kindercoaching is een kortdurende begeleidingsvorm. Na afronding van de kindercoachsessie bieden we jouw kind de mogelijkheid om in een groepstraining met andere kinderen de opgedane ervaringen in een veilige omgeving verder te oefenen.


Gerbrand Martini is als kindercoach verbonden aan Beroepsorganisatie Adiona